Ostrzenie i regeneracja narzędzi

Ostrzenie frezów należy przeprowadzać tylko na mokro, stosując ściernice z nasypem diamentowym ( dla węglika spiekanego) lub borazonowym (dla stali szybkotnącej). Na życzenie odbiorcy udzielamy szczegółowych porad i informacji dotyczących procesu ostrzenia.

Wykonujemy regenerację produkowanych przez nas narzędzi (wymiana ostrzy), co pozwala obniżyć koszty u użytkownika. Regeneracja narzędzi innych producentów może być wykonana wyłącznie po indywidualnych uzgodnieniach.


Przy użytkowaniu narzędzi należy przestrzegać n/w. zasad:
  • frezy należy zainstalować i zamocować na obrabiarce  w sposób podany przez jej producenta w dokumentacji techniczno-ruchowej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zabezpieczenie strefy pracy narzędzia (osłony),
  • nie należy przekraczać maksymalnej prędkości obrotowej wycechowanej na narzędziu,
  • należy zapewnić płynny posuw oraz odpowiedni docisk obrabianego elementu.